Urogynekologie se zabývá diagnostikou a léčbou poruch držení moče a procesu močení, problematikou zánětů močové trubice a močového měchýře a v neposlední řadě rekonstrukční operační léčbou defektů statiky pánevního dna (sestupů poševních stěn a dělohy).

Inkontinencí moči trpí celosvětově 25 – 50% žen. S přibývajícím věkem se výskyt inkontinence moči zvyšuje. O inkontinence moči se jedná vždy, když jsou přítomny subjektivní stesky na nechtěný únik moči. Typů inkontinence moči je několik, né všechny se léčí operací, ale většině žen se dá pomoci.

Nebojte se proto o svém problému mluvit s lékařem.

Možná Vám pomůže problém vyřešit.

Naše ambulance je určena k diagnostice a dispenzarizaci žen trpících nechtěným únikem moči, častým močením, silným nezvladatelným nucením na močení, nočním močením a poruchou statiky pánevního dna. Poskytujeme komplexní vyšetření pacientky: klinické a laboratorní vyšetření, urodynamické vyšetření (plnící cystometrie, profilometrie, uroflowmetrie), ultrazvukové vyšetření dolních cest močových a malé pánve. Máme možnost zabezpečit a vykonat vyšetření močového měchýře a močové trubice kamerovým systémem (uretrocystoskopie). Úzce spolupracujeme s Urologickým oddělením FN Ostrava, které poskytuje další vyšetřovací metody (videourodynamika, biopsie močového měchýře, cytologie) a s Klinikou léčebné rehabilitace FN Ostrava.

Nabízíme zajištění a provedení všech typů urogynekologických operací ve FN Ostrava a to nejmodernějšími metodami.

Provádíme antiinkontinentní operace implantací TOT pásky ve zdravotnickém zařízení GYNET AH v režimu jednodenní chirurgie.